СТАНОВЛЕННЯ СПОРТИВНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ ЯК ГАЛУЗІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ПРАВА

  • Н. Д. Василенко
Ключові слова: спортивне право, діяльність, міжнародное спортивне право, галузь права, норми права, законодавство, м'яке право, спортивні організації

Анотація

У статті обговорюються правові засади у спортивній сфері, завдяки яким на стику кількох галузей права формується комплексна галузь права – спортивне право. В спортивному праві існує досить вагомі групи норм, внутрішніх правил, положень, які не належать до жодного з механізмів правового регулювання основних галузей права. Показано, що в міжнародному регулюванні спортивної діяльності існує «управлінський дуалізм», коли взаємодіють держави як в двосторонньому порядку, так і на рівні міжурядових організацій та різного роду міжнародних спортивних організацій. В результаті формується міжнародне спортивне право як комплексне утворення, що об’єднує норми різних галузей права, в тому числі міжнародного права та корпоративні норми міжнародних організацій.

Посилання

1. Алексеев С. В. Международное спортивное право / С. В. Алексеев, под ред. П. В. Крашенинникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2008. – 895 с.
2. Вулах М.Г. Метод правового регулирования спортивного права // Вестник Саратовской государственной академии права : Научный журнал. – 2009. спортивне право знаходиться на стику багатьох галузей права № 5. –С. 12-19.
3. Бордюгова Г.Ю. Спортивне право як нова комплексна галузь права / Г.Ю. Бордюгова //Адвокат. – 2008. – № 8. – С. 13-15.
4. Чередник Р.В. Становлення спортивного права як комплексної галузі в правовій системі України // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 42. – С. 272-280.
5. Макогон О. В. Сутність спортивного права України // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – Т. 12, № 1. – С. 70-78.
6. Сердюков А.В. К вопросу о кодификации спортивного законодательства // Российская юстиция. – 2010. – № 5. – С. 54-56.
7. Галкин В. В. Экономика и управление физической культурой и спортом. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 296 с.
8. Nafziger J.A.R. International Sports Law. 2nd ed. – Ardsley, New York:Transnational Publishers, Inc., 2004. – 148 pp.
9. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 17 листопада 2009 р. № 1724-VI (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 7. – Ст. 50.
10. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3809-XII (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 1994 – № 14. – Ст. 81.11. Про антидопінговий контроль у спорті: Закон України від 7 лютого 2017 р. № 1835-VIII (зі змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 11. – Ст. 102.
12. Алексеев С. В. Спортивное право России. Правовые основы физической кулыуры и спорта: учебник / С. В. Алексеев, под ред. П.B. Крашенинникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2005. – 671 с.
13. Вострикова Е.А. Правовая природа международных спортивных организаций как международных неправительственных организаций частного характера // Е.А. Вострикова / Современное право. –2011. – № 7. – С. 140-144.
Опубліковано
2020-05-09