ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАСИВІВ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ

  • В. С. Бондарь
Ключові слова: аналіз, база даних, идентифікація, інформація, інтеграція, національна поліція, масив даних, МВС України, обробка інформації, об’єкти обліків

Анотація

У статті висвітлюються напрями подальшого удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення криміналістичної діяльності. Пропонуються шляхи інтеграції обліків та колекцій, які будуть сприяти формуванню єдиного інформаційного простору та забезпеченню безперервного процесу обробки інформації на основі ресурсів органів внутрішніх справ та Національної поліції, а також інформаційних ресурсів державних та комунальних органів, громадських об’єднань, організацій, інформації про посадових осіб та громадян.

 

Посилання

1. Концепція інформатизації Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, на 2016–2020 роки: наказ МВС України від 14 червня
2016 року № 511.
2. Кудінов В.А. Проблеми нормативно-правового забезпечення функціонування інтегрованих інформаційно-пошукових систем Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції / В.А. Кудінов // Протидія злочинності: теорія та практика: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 жовтня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. –
С. 330-332.
3. Хахановський В.Г. Інтегрований банк даних: формування термінології та проблеми впровадження у правоохоронну діяльність / В.Г. Хахановський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – № 1 (27). – С. 307-311.
Опубліковано
2020-05-09