Інститут медіації як альтернативний спосіб вирішення трудового спору

  • Л. П. Шумна
  • А. М. Сікун
  • Д. В. Кисельов
Ключові слова: медіація, посередництво, трудові спори, індивідуальний спір (конфлікт), колективний спір, примирення

Анотація

У статті досліджено поняття медіації, перспективи розвитку цього інституту як альтернативного способу вирішення трудових спорів у сучасних умовах українського законодавства. Розглянуто історичний шлях виникнення медіації, її подальший розвиток у закордонних країнах. Розкрито дефініції поняття медіації, які поданні науковцями та зазначенні в інших нормативних актах нашої держави і держав зарубіжжя. Проведено аналіз доцільності вирішення трудових спорів за допомогою процедури медіації як нового альтернативного методу вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів, окреслено її переваги й ефективність, розглянуто моделі інституцій, які мають право здійснювати процедуру медіації в іноземних країнах, їхні підстави функціонування в цих державах. Досліджено порядок вибору інституції, яка здійснює медіацію, та порядок підбору і призначення особи, яка має право проводити процедуру медіації в закордонних країнах. Розглянуто, на яких засадах проводиться процедура медіації в нашій державі, школи, створені громадськими об'єднаннями, які готують фахівців для проведення процедури посередництва та примирення (медіація).

У процесі проведеного дослідження розглянуто погляди вчених, які досліджують медіацію як альтернативний метод урегулювання спорів. Опрацьовано та досліджено нормативне та правове регулювання, функціонування зазначеного способу в іноземних країнах, досліджено нормативні акти, у яких уже закладено підґрунтя для функціонування інституту медіації в нашій країні. Розглянуто терміни та строки проведення процедури примирення в закордонних країнах. Наведено чинники дієвості інституту посередництва під час вирішення трудових спорів, доцільності запровадження медіації в нашій державі й ухвалення нормативного акта у вигляді закону, який не тільки б узаконив функціонування інституту медіації в різних сферах, а і забезпечив правове регулювання всім учасникам цього процесу, практика застосування якого була б на рівні судової.

Посилання

1. Подковенко Т.О. Інститут медіації : зарубіжний досвід та українські перспективи. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Вип. 1. С. 26-31.
2. Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=CELEX%3A32008L0052 (дата звернення: 01.10.2020).
3. Середа О.Г. Медіація (посередництво) як альтернативний спосіб вирішення трудового спору. Право та інновації. 2017. № 2. С. 38-45.
4. Polskie Centrum Mediacji. O mediacji. URL: http://mediator.org.pl/o_mediacji/2/ (дата звернення: 28.09.2020).
5. Gerasimova Zoia; Georgiev Stanislav. Mediaciiata - alternativen sposob za razreshavane na sporove. T rgovsko i konkurentnopravo. 2007. № 2. С. 25-32.
6. Collective Dispute Resolution through Conciliation, Meditation and Arbitration : European and ILO Perspectives. Geneva, 2007. P. 25.
7. Кармаза О.О. Інститут медіації: основні концепції розвитку. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/ archive/2017/2/6.pdf (дата звернення: 30.09.2020).
8. Кривенко Д.Є. Ознаки медіації як способу вирішення трудових спорів. Актуальні проблеми права: теорія і практика. 2020. № 1 (39). С. 143-153.
9. Стратюк А.О. Особливості медіації у вирішенні трудових спорів. Соціальне право. 2019. № 1. С. 157-162.
10. Григор О.О. Поняття консенсусу в сучасній вітчизняній філософсько-політичній думці. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2019. Вип. 25. С. 9-16.
11. Парламент схвалив законопроект про медіацію. URL: https://sud.ua/ru/news/laws/ 173792-parlament-skhvaliv-zakonoproekt-pro-mediatsiyu (дата звернення: 20.09.2020).
Опубліковано
2021-01-18