Проблеми правового регулювання судово-контрольного провадження щодо розгляду слідчим суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність дізнавача, слідчого чи прокурора

  • С. Л. Шаренко
Ключові слова: слідчий суддя, скаржник, скарга на рішення, дію чи бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, ухвала слідчого судді

Анотація

Проведено дослідження нормативної моделі судово-контрольного провадження щодо розгляду слідчим суддею скарг на рішення, дії чи бездіяльність дізнавача, слідчого чи прокурора. Встановлено недосконалість правового регулювання в цій частині, що, зокрема, полягає у відсутності правової визначеності в питанні процесуального статусу скаржника. Ця прогалина в законодавстві змушує слідчих суддів у судовому засіданні роз'яснювати права й обов'язки такої особи на власний розсуд, оскільки дотепер не розроблена пам'ятка про її права й обов'язки. Запропоновано правами особи, за клопотанням або скаргою якої здійснюється судове провадження, уважати: право бути поінформованою про час і місце судового розгляду, право брати участь у судовому засіданні; право заявляти відвід складу суду; право ставити питання слідчому чи прокурору з питань, які є предметом судового розгляду; право користуватися правовою допомогою адвоката, повноваження якого підтверджуються відповідно до вимог, визначених у статті 50 Кримінального процесуального кодексу; право давати пояснення рідною або іншою мовою, якою вона володіє, і користуватися допомогою перекладача; право користуватися нотатками і документами під час надання пояснень; право знайомитися з матеріалами, які можуть бути надані в судовому засіданні слідчим, дізнавачем або прокурором; право виступати в судових дебатах; право знайомитися із журналом судового засідання і технічним записом судового засідання; право отримувати копію судового рішення. Така особа зобов'язана: прибути за викликом слідчого судді для участі в судовому засіданні, підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого судді.

Досліджене питання правових наслідків відмови скаржника від скарги. Звернено увагу на відсутність у Кримінальному процесуальному кодексі можливості закриття провадження із цих підстав.

Визначені повноваження слідчого судді щодо ухвалення як підсумкових рішень, так і проміжних. Запропоновано виключення з доктринальних визначень вказівки на процедуру судового розгляду скарги (проведення судового засідання) як обов'язкову передумову винесення підсумкового судового рішення; доповнено пропозиції переліку підсумкових рішень слідчого судді: рішеннями про повернення скарги особі, яка її подала, і про відмову у відкритті провадження за скаргою.

Посилання

1. Шаренко С. Проблемні питання розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора. Часопис цивільного і кримінального судочинства. 2013. № 5. С. 44-50.
2. Клепка Д. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування як окремий вид провадження : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2017. 211 с.
3. Ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької обл. від 5 травня 2015 р., спр. № 686/8371/15-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/54936146.
4. Ухвала слідчого судді Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. від 16 лютого 2015 р., спр. № 182/276/15-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/52177237.
5. Ухвала слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 14 квітня 2014 р., спр. № 754/3455/14-к. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/59075392.
6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційною скаргою Плескача В'я-чеслава Юрійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України від 17 червня 2020 р., № 4-р(ІІ)/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va04p710-20#Text.
7. Ухвала слідчого судді Овідіопольського райсуду Одеської обл. від 5 грудня 2017 р., спр. № 509/4841/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/70735432.
8. Валігура Д. Оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органу досудового розслідування та прокурора: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2013. 191 с.
9. Ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26 серпня 2020 р., справа № 991/5777/20. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91164935.
10. Ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, справа № 757/34666/20-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91165219.
11. Ухвала слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 25 серпня 2020 р., спр. № 464/4538/20. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91135597.
12. Ухвала слідчого судді Ізюмського міськрайонного суду Харківської обл. від 20 серпня 2020 р., спр. № 623/2786/20. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91106916.
13. Ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21 серпня 2020 р., спр. № 757/34670/20-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91132817.
14. Ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 21 серпня 2020 р., спр. № 554/7564/2020. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91127762.
15. Ухвала слідчого судді Гайворонського районного суду Кіровоградської обл. від 21 серпня 2020 р., спр. № 385/883/20. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91126571.
16. Ухвала слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 26 жовтня 2018 р., спр. № 200/16130/18. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77702810.
17. Ухвала слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 25 серпня 2020 р., спр. № 404/4868/20. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91156229.
18. Лейба О. Дефекти кримінального процесуального законодавства та засоби їх подолання : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Харків, 2018. 244 с.
Опубліковано
2021-01-18