ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

  • Н. Х. Шюкюров
Ключові слова: суддя Конституційного Суду, правовий статус судді Конституційного Суду, , консти¬туційний нагляд, судова влада, , поділ влади, , верховенство конституції.

Анотація

У статті в сфері правового статусу суддів Конституційного Суду висвітлюється їх перетворення на найбільш ефективні і дієві фігури соціального, політичного і правового життя сучасної епохи, особли­во наголошується їх роль в усуненні колізій у законодавчій системі, забезпеченні стабільності і розвит­ку суспільства і держави. У статті також йдеться про те, що рішення, прийняті суддями Конституцій­ного Суду, мають особливе значення в розвитку правової системи, формуванні нової правосвідомості і реалізації ідей конституціоналізму

Посилання

1. Гулиев А.И. Юридическая энциклопедия. Баку : Ганун, 2007, 1108 с. [на азерб. языке].
2. Государственное право России : учебник / Под ред. О.Е. Кутафина. Москва : Юридическая ли¬тература, 1996, 584 с.
3. Теория государства и права : учебник для юридических факультетов и вузов / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. Москва : Инфра-М, 1997, 570 с.
4. Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. Москва : Юридическая литература, 1979, 223 с.
5. Правотворчество в СССР / Под ред. А.В. Мицкевича. Москва : Юридическая литература, 1974, 317 с.
6. Аскеров З.А. Конституционное право : учебник. Баку : Издательство Бакинского университета, 2006, 698 с. [на азерб. языке].
7. Конституция Азербайджанской Республики. Баку : Юридическая литература, 2016, 100 с. [на азерб. языке].
8. Абдуллаев Ф.С. Теоретические и практические проблемы конституционного производства в Азербайджанской Республике. Баку : Наука, 2009, 396 с. [на азерб. языке].
9. Закон Азербайджанской Республики «О Конституционном Суде». Баку : Ганун, 2012, 60 с. [на азерб. языке
Опубліковано
2019-12-19