НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

  • А. М. Юрченко
Ключові слова: слідчий, оперативний підрозділ, взаємодія, доручення, право

Анотація

У статті автор проаналізував норми чинного кримінального процесуального законодавства України, які регулюють взаємодію слідчого та оперативного підрозділу під час кримінального провадження, і запропонував внести зміни до деяких нормативно-правових актів.

Посилання

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 9–10, № 11–12, № 13.
2. Кримінально-процесуальний кодекс України : Закон від 28.12.1960 р. № 1001–05 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1961. – № 2.
3. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992 р. – № 22.
4. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю від 30.06.1993 р. № 3342-XII (3342-12) // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р. – № 35.
5. Про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень : Наказ МВС від 14.08.2012 р. № 700 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_
doc2. nsf/link1/MVS391.html.
6. Про затвердження Інструкції про порядок створення та організації діяльності слідчих груп та слідчо-оперативних груп : Наказ МВС від 20.10.2014 р. № 1107 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1618-14
7. Стан злочинності в державі за 2015 рік та результати протидії з боку держави і як це пов’язано із реформуванням правоохоронних органів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.baganets.com/blogs-baganets.
Опубліковано
2020-05-09