НЕФТЯНИЙ ФАКТОР У ВЗАЄМОВІДНОСИНАХ АЗЕРБАЙДЖАНА І ГРУЗІЇ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

  • А. Халафи
Ключові слова: Азербайджан, Грузія, нафта, Гейдар Алієв, Едуард Шеварднадзе, Баку – Тбілісі – Джейхан, ГУАМ

Анотація

У статті аналізуються стратегічне партнерство між Азербайджаном і Грузією, нафтовий чинник у двосторонніх відносинах, увага світової громадськості до азербайджанської нафти та нафтова стратегія Гейдара Алієва

Посилання

1. Касумов М.С. Азербайджан в системе международных отношений / М.С. Касумов. – Баку, 1996 (на азербайджанском языке).
2. Касумов М.С. Внешняя политика Азербайджана / М.С. Касумов. – Баку, 1997 (на азербайджанском языке).
3. Торжество решимости. – Баку, 1995 (на азербайджанском языке).
4. Насибли Н. Геополитика Азербайджана и нефть / Н. Насибли. – Баку, 2000 (на азербайджанском языке).
5. Расулзаде М.Э. Азербайджанская Республика / М.Э. Расулзаде. – Баку, 1990 (на азербайджанском языке).
6. Гамидова Ш.П. Из истории азербайджано-грузинских отношений во второй половине XVIII века / Ш.П. Гамидова. – Баку, 1985 (на азербайджанском языке).
7. Алиев Г. Москва и сейчас совершает прежние ошибки / Г. Алиев // Известия. – 3 апpеля 1998.
8. Бжезинский З. Великая шахматная доска / З. Бжезинский. – М.,1998.
9. Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии / В.А. Мельянцев. – М., 1996.
10. Россия и Закавказье: реалии независимости и новое партнерство / [под pед. Р.М. Авакова, А.Г. Лисова]. – М. : Финстатинформ, 2000. – 224 с.
11. Экономические новости России и Содpужества. – 1998. – № 24.
Опубліковано
2020-05-09