ПРАВОПОРЯДОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЯК ОКРЕМИЙ ВИД ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

  • М. П. Писов
Ключові слова: правопорядок, інтеграційний правопорядок, європейський правопорядок, автономія європейського правопорядку, acquis communautaire

Анотація

Важливість дослідження правопорядку ЄС пов’язана з особливим значенням, якого набувають питання інтеграції України в правовий простір ЄС. Різнотипність правових систем, їхні правові відмінності становлять проблему їх співіснування. Одне з важливих місць у цьому процесі займає «інтеграційний» правопорядок, яким є правопорядок ЄС, і його співвідношення з національним і міжнародним правовими порядками.

Посилання

1. Barents R. The Autonomy of Community Law / R. Barents / European Monographs 45. – The Hague: Kluwer Law International, 2004. – 334 p. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://books.google.com.ua/books?id=BdEQlzlfls0C&pg=PA167&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false.
2. Брацук І. Конституційно-правовий механізм взаємодії права Європейського Союзу та націнального права держав членів / І. Брацук // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 9. – С. 18–21.
3. Денисов В. Входження незалежної держави Україна в систему сучасного міжнародного правопорядку / В. Денисов // Право України. – 2012. – № 3–4. – С. 51–66.
4. Кашкин С. Введение в право Европейского союза / С. Кашкин. – М., 2005. – 368 с.
5. Казаков В. Правовой порядок в юридической теории и практике : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 / В. Казаков. – М., 2014. – 16 с.
6. Кукош Д. Специфика коммунитарного правопорядка / Д. Кукош // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри : тези Міжн. наук.– практ. конференції. – К., 2015. – С. 97–98.
7. Макар В. Формування єдиного європейського правопорядку: теоретико-правові підходи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 / В. Макар ; Ін-т законодавства ВР України. – К., 2011. – 16 c.
8. Оборотов Ю. Традиции и новации в правовом развитии / Ю. Оборотов ; Одесская национальная юридическая академия. – О. : Юридична література, 2001. – 157 с.
9. Паломбела Д. Особенности глобального права и взаимодействие различных правопорядков / Д. Паломбела // Конституционное право: восточноевропейское обозрение (Сравнительное конституционное обозрение). – 2012. – № 6. – С. 28–55.
10. Петерс А. Правовые системы и процесс конституционализации: новое определение соотношения ИМП / А. Петерс // ДПП. – Выпуск 2 (2013). – С. 239–332.
11. Цицерон М. Диалоги. О государстве. О законах / М. Цицерон. – М., 1966. – С. 24.
12. Шутаєва О. Особливості впливу права Євросоюзу на правопорядок України в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків / О. Шутаєва, А. Панченко / Мат. VII Межд. научно-практ. конференции «Наука в информационном пространстве» (29–30 сентября 2011 г.). – К., 2011. – С. 201–217.
13. Рішення Європейського Суду Rs. C-420/05P і C-415/05P, Kadi and Al Barakaat / Постанова Суду (Велика палата) від 03.09.2008.
Опубліковано
2020-05-09