ОСНОВНІ ОЗНАКИ ДОКТРИН ПРИРОДООХОРОННОГО ПРАВА

  • Амалія Гончарук
  • А. В. Патлачук
Ключові слова: природоохоронна доктрина, нормативно-правовий акт, право природокористування, кодифікація природоохоронуванного законодавства, природні ресурси

Анотація

У статті розглянуто зміст семи ознак доктрин природоохоронного права, до яких належать наукова обґрунтованість, авторитетність, науково-прикладний і практичний характер, регулятивні можливості, масштабність. Досліджено зміст природоохоронних доктрин, які розроблялися в різні історичні періоди та знайшли своє відбиття в нормативно-правових актах.

Посилання

1. Бошно С. Доктрина как форма и источник права / С. Бошно // Журн. рос. права. – 2003. – № 12. – С. 70–79.
2. Мадаев Е. Доктрина в правовой системе Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / Е. Мадаев. – М., 2012. – 254 с.
3. Статути Великого князівства Литовського : у 3 т. / [за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова.] – О. : Юрид. літ., 2004. – Т. III, кн. 2: Статут Великого князівства Литовського 1588 року. – 568 с.
Опубліковано
2020-05-09