АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  • З. Л. Панькова
Ключові слова: послуги, адміністративні послуги, центр пред'явлення адміністративних послуг

Анотація

У статті висвітлено проблеми надання адміністративних послуг у сфері економіки після ухвалення Закону України «Про адміністративні послуги» 2012 року, а також запропоновано шляхи вирішення цих проблем для практичного застосування органами, що надають адміністративні послуги у сфері економіки. Реалізація адміністративної реформи в Україні потребує змістовної переоцінки характеру взаємовідносин між державними органами та приватними (фізичними та юридичними) особами.Ця стаття ілюструє також комплексний науковий аналіз теоретичних засад, нормативно-правового регулювання та практики надання адміністративних послуг органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у сфері економіки.

Посилання

1. Административные услуги в Украине могут достичь международного уровня [Електронний ресурс]. – Режим доступу
http://regionews.ua/ru/node/77890.
2. Адміністративні послуги : [посібник] / [В. Тимощук] ; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія-A», 2012. – 250 с.
3. Корупційні ризики надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності в Україні / [І. Коліушко, В. Тимощук, О. Банчук, І. Бекешкіна та ін.] ; Центр політико-правових реформ, Фонд «Демократичні ініціативи». – К. : ФОП Москаленко О.М., 2015. – 196 с.
4. Про адміністративні послуги : Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.
5. Про зовнішнє та внутрішнє становище України в 2016 році : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.niss.gov.
ua/content/articles/files/poslanya_new-cc2e3.pdf.
6. Центри надання адміністративних послуг: створення та організація діяльності : [практ. посіб.] /
[І. Бригілевич, С. Ванько, В. Загайний та ін.] ; за заг. ред. В. Тимощука. – К. : СПД Москаленко О.М.,
2010. – 440 с.
Опубліковано
2020-05-09