ПРОБЛЕМАТИКА РОЛІ ПРОГРАМ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОЇ УГОДИ (НАТО) ДЛЯ СУЧАСНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

  • Б. В. Бабін
Ключові слова: сучасне міжнародне право

Анотація

Глобальною проблемою сучасного міжнародного права є питання перегляду структури діючих військових блоків та політики безпеки. Для України також ключовим питанням залишається розширення Організації Північноатлантичної угоди (НАТО) за рахунок країн Центральної та Східної Європи та перспективи розбудови відповідних двосторонніх та колективних відносин. При цьому як для НАТО, так і для країн-партнерів визначальним фактором залишається програмна складова діяльності альянсу.
Визначення ролі програм НАТО у системі євроатлантичної безпеки та їх потенціалу в контексті мінімізації негативних аспектів цього процесу потребує міжнародно-правового аналізу природи, значення та видів програм альянсу. В Україні проблеми статусу, розроблення, реалізації міжнародних програм, контролю за їх виконанням поки що не мають належного рівня наукового дослідження.

Посилання

1. Каспрук В. НАТО стає ближчим до України завдяки програмі «Безпека через науку» //www.ukrslovo.com.ua/work/archive/2006/25/14.html.
2. Мінгазутдінов І. Роль вищої школи у кадровому забезпеченні євроатлантичного курсу України / /www.intsecurity.dn.ua/arhiv/arhivst36.html.
3. Наукова програма НАТО / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України/ / www.nceai.gov.ua/133.308.0.0.1.0.phtml.
4. Партнерство заради миру (Запрошення): ухвалено на засіданні Північноатлантичної ради 10-11 січня 1994 р. / / www.rada.gov.ua/
5. Партнерство заради миру: рамковий документ від 1 жовтня 1994 р. / / www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua/publication/content/7261.htm.
6. План дій Україна—НАТО від 22 листопада 2002 р. / / www.ukraine-nato.gov.ua/nato/ua /publication/content/7247.htm.
7. План дій щодо боротьби з тероризмом: схвалений членами Ради євроатлантичного партнерства 22 листопада 2002 р. / /www.rada.gov.ua/
8. План дій щодо членства в НАТО: ухвалено на зустрічі глав країн Північноатлантичної Ради24 квітня 1999 р. / / www.portal.rada.gov.ua/
9. Про інвестиційну програму безпеки НАТО: Матеріали засідання Спільної робочої групи високого рівня Україна — НАТО з питань економічної безпеки / / Економічний часопис—XXI. —2004. — № 11-12. — С. 45.
10. Стратегічна концепція альянсу: затверджена на Вашингтонському саміті в квітні 1999 р. / /www.ukraine-nato.gov.ua/nato/
11. Томашевич О. Програми партнерства НАТО наприкінці ХХ — початку ХХІ ст.: Дис... канд.політ. наук: 23.00.04 / Київ. нац. ун-т. — К., 2003. — 18 с.
Опубліковано
2020-11-14