ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

  • Э. М. Римар
Ключові слова: основні принципи, кооперація

Анотація

Вивчення будь-якого явища передбачає розгляд не тільки його природи, а й моменту виникнення, генезису, змін. Усе це стосується і правових явищ. Ідея прийняття Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» була висунута ще в 1991 р., але з багатьох причин його прийняли лише 17 липня 1997 р. (аналогічний закон у Російській Федерації був прийнятий у 1995 р.). Закон України містить положення, спрямовані на відродження сільськогосподарських кооперативів на засадах міжнародних кооперативних принципів, господарської ініціативи, а також на підвищення ефективності господарювання в сільському господарстві.

Посилання

1. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 39. — Ст. 261.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року / / Відомості Верховної Ради України. —2003. — № 40-44. — Ст. 356.
3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року / / Відомості Верховної Ради України.— 2003. — № 18, 19-20, 21-22. — Ст. 144.
4. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 р. / / Урядовий кур'єр. — 2003. — 27 серп.
5. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков та ін.— К., 1995.
6. Чаянов А. В. Краткий курс кооперации. — 4-е изд. — М., 1925.
7. Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации. — М., 1989.
8. Исмаилов Ш. М. Теоретические проблемы правового регулирования сельскохозяйственной кооперации. — Душанбе, 1990.
9. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квітня 1992 р. //Відомості Верховної РадиУкраїни. — 1992. — № 3. — Ст. 414.
10. Кооперативне право: Підруч. для вищ. навч. закл. і ф-тів / За ред. В. І. Семчика. — К.: ІнЮре. — 1998.
Опубліковано
2020-11-14