ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА У КРИВОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ

  • Н. М. Деркач

Анотація

Згідно з вимогами наказу Генерального прокурора України № 3/2 від 28 жовтня 2003 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону навколишнього природного середовища» в 2004- 2005 роках прокуратурою вживалися заходи щодо підвищення якості та ефективності прокурорського нагляду за додержанням законодавства в галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, а також безпечного для здоров'я і життя громадян довкілля, запобігання негативному впливові господарської діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів і комплексів. Криворізькою міжрайонною природоохоронною прокуратурою вживалися заходи щодо виконання наказів Генерального прокурора України, колегії прокуратури Дніпропетровської області по забезпеченню неухильного виконання законів про охорону довкілля, профілактики екологічних правопорушень та злочинів.

Посилання

1. Бринчук М. М. Правовая охрана окружающей среды от загрязнения токсичными веществами.— М., 1990.
2. Бринчук М. М. Экологическое право. — М., 1998.
3. Екологічне законодавство України / В. В. Костецький. — К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 1998.
4. Екологічне право України: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / За ред. В. К. Попова і А. П. Гетьмана. — Х., 2001.
5. Екологічне право. Особлива частина: Підручник / За ред. В. І. Андрейцева. — К., 2001.
6. Екологічне право України: Повний акад. курс / За ред. Ю. С. Шемшученка. — К., 2005.
7. Гаврик С. Б. Уголовно-правовая охрана природной среды Украины: проблемы теории и развития законодательства. — Х., 1994.
8. Гетьман А. П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України: Навч. посіб. — Х., 1998.
9. Кравченко С. Н. Социально-правовые аспекты правовой охраны окружающей среды. — Львов,1998.
10. Малышко Н. И. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха. — К., 1982.
11. Охрана окружающей среды в городах (организационно-правовые вопросы) / Под ред.Ю. С. Шемшученко. — К., 1981.
12. Природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды: Учеб. для вузов. — М., 1988.
13. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. І. І. Каракаша. — К.: Істина, 2005.
14. Розовский Б. Г., Ворсинов Г. Т. Экологическое право. — Луганск, 1994.
15. Шестерик А. С. Экологическое право: Вопросы теории и методологи анализа. — С.Пб., 2000.
Опубліковано
2020-11-14