ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ РЕСУРСІВ

  • С. О. Блюмина
Ключові слова: правові принципи

Анотація

Необхідно зазначити, що єдиного законодавчого акта, який регламентує правовий режим використання природних ресурсів у лікувально-оздоровчих місцевостях, у цей час в Україні немає. Основний масив спеціальних норм, що регулюють правовий режим даних земель, міститься в Законі України «Про курорти» і прийнятих на його основі підзаконних нормативно-правових актах та
інших нормативно-правових актах нашого законодавства.

Посилання

1. Про курорти: Закон України від 5 жовтня 2000 р. / / Офіційний вісник України. — 2000. —№44 . — С. 155.
2. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. / /
Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 16. — Ст. 546. — Зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України № 2285 від 23 грудня 2004 р.
3. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. І. І. Каракаша. — К.:
4. Порядок створення і ведення державного кадастру природних лікувальних ресурсів: Затв.постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. №87 2 / / Офіційний вісникУкраїни. — 2001. — № 31. — С. 86.
5. Про загальнодержавну програму формування Національної екологічної мережі України на2000-2015 роки: Закон України від 21 вересня 2000 р. / / Офіційний вісник України. —2000. — № 6.
Опубліковано
2020-11-12