ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ

  • Н. В. Фролова
Ключові слова: право власності, охорона

Анотація

Водно-болотні угіддя — це райони боліт, драговин, торфовищ та водойм — природних або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних,прісних, солонуватих або солоних, включаючи морські акваторії, глибина яких під час відливу не перевищує шістьох метрів. Вони є найкрасивішими та найважливішими місцями на планеті, адже вони виконують дуже велику кількість
екологічних, економічних, естетичних, рекреаційних та оздоровчих функцій.Вони є регуляторами водного режиму, служать основним джерелом питної та технічної води, основною базою для деяких видів тваринництва, відіграють роль сировинної бази різноманітних промислів, таких як рибний промисел, мисливство, збирання грибів та ягід. Водно-болотні угіддя виконують масу незамінних функцій, підтримуючи життя рослин, тварин та людське життя у нерозривному сплетінні економічних, екологічних, культурних, естетичних табіологічних взаємовідносин. Найголовніше — вони підтримують якість навколишнього природного середовища.

Посилання

1. Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. / / Офіційний вісник України. — 2002. — № 36. — Ст. 40.
2. Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Структури, змісту та порядку ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення від 20 січня 2003 року.
3. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року / / Відомості Верховної Ради України. —1995. — № 24. — Ст. 189.
4. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 червня 1992 р. / / ВідомостіВерховної Ради України. — 1992. — № 34. — Ст. 502.
5. Про рослинний світ: Закон України від 9 квітня 1999 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 22-23. — Ст. 198.
6. Лісовий кодекс України в редакції від 8 лютого 2006 року / / Відомості Верховної РадиУкраїни. — 2006. — № 21. — Ст. 170.
7. Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2001 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 14. — Ст. 97.
8. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року / / Відомості Верховної Ради України. —2002. — № 3-4 . — Ст. 27.
Опубліковано
2020-11-12