ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНУ НАДР

  • О. Ю. Макаренко
Ключові слова: порушення законодавства, охорона надр, використання надр

Анотація

У правовій літературі минулих років робилися спроби обґрунтування самостійного і відособленого існування соціально-правового інституту екологічної відповідальності. При цьому під екологічною відповідальністю малося на увазі настання обов'язку зазнавати негативні наслідки за спричинення шкоди природному середовищу. Більш того, екологічна відповідальність як самостійний
вид відповідальності підрозділяється на два різновиди: еколого-економічну і еколого-правову. Проте ні відособленість і самостійність інституту екологічної відповідальності, ні її підрозділ на еколого-економічну (економічну) і еколого-правову (юридичну) не одержали широкого визнання в правовій літературі. Такий підхід до трактування відповідальності за екологічні правопорушення не випливає із змісту чинного українського законодавства.

Посилання

1. Экологическое право Украины: Курс лекций / Под ред. И. И. Каракаша. — О.: Латстар, 2001.
2. Эффективность юридической ответственности в охране окружающей среды / Г. С. Башмаков,Ю. Н. Беличенко, С. А. Боголюбов и др. — М.: Наука, 1985.
3. Кодекс Украины об административных правонарушениях. — X.: Одиссей, 2007.
4. Кримінальний кодекс України / / Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25-26. —Ст. 131.
5. Новикова Е. В. О соотношении публично-правовых и частноправовых начал в экологическом законодательстве / / Государство и право. — 2000. — № 3. — С. 59.
6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року / / Відомості Верховної Ради України. —2003. — № 40-44. — Ст. 356.
7. Кравченко С. Н. Имущественная ответственность за нарушение природоохранительного законодательства. — Л.: Вища шк., 1979.
Опубліковано
2020-11-12