НАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

  • А. И. Годованюк
Ключові слова: охорона землі

Анотація

Ідея абсолютної заповідності — це суто російська науково-етична концепція, яка в зарубіжних підходах відсутня. Ф. Р. Штільмарк пише: «Необхідно підкреслити, що саме російській науці цілком і повністю належить пріоритет в теорії наукового заповідання. Жодна країна в світі не створила заповідників на принципі повного невтручання людини в природні процеси з наданням самій природі певних можливостей для самовідновлення. Треба бачити не тільки глибинний науковий сенс, але і високий морально-етичний аспект. Характерно,що практичні американці, створивши дуже добре організовану систему національних парків, резерватів і навіть територій дикої природи, не змогли виділити ділянок абсолютної заповідності»

Посилання

1. Штильмарк Ф. Р. Определение и смысл заповедности: Организация заповедного дела. — АлмаАта, 1985.
2. Докучаев В. В. Труды экспедиции, снаряженной Лесным Департаментом под руководством проф. В. В. Докучаева. — С.Пб., 1895.
3. Кожевников Г. А. О необходимости устройства заповедных участков для охраны русской природы / / Доклады русскому акклиматизационному съезду 1908 г. в г. Москве. — М., 1909.
4. Об охране памятников природы, садов и парков: Декрет СНК от 16 сент. 1921 г. / / ЗП РСФСР.— 1921. — № 65. — Ст. 492.
5. Об охране участков природы и ее отдельных творений, которые имеют преимущественно научное или культурно-историческое значение: Постановление ВЦВК и СНК РСФСР от 5 окт.1921 г. / / ЗП РСФСР. — 1921. — № 66. — Ст. 375.
6. Колбасов О. С. Экология: политика, право / / Правовая охрана природы в СССР. — М., 1976.
7. Штильмарк Ф. Р. Принципы заповедности (теоретические, правовые и практические аспекты): Географическое размещение заповедников РСФСР и организация их деятельности. — М.,1981.
8. Петров В. В. Экологическое право России. — М., 1997.
Опубліковано
2020-11-12