ТЕХНІЧНІ НОРМИ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

  • А. І. Черемнова
Ключові слова: технічні норми, навколишнє середовище

Анотація

Відомо, що поряд з нормами права існують і технічні норми. Серед технічних норм є такі, які, одержуючи закріплення в нормативних актах, набувають юридичної сили. їх можна назвати техніко-юридичними. До технічних норм належать ті, які входять до змісту стандартів, технічних умов, кодексів усталеної практики, нормативів тощо. Ці норми, не втрачаючи організаційно-технічного характеру, разом з тим набувають ознак правової норми, оскільки виходять від держави (її компетентного органу), виражають волю нормотворця, забезпечуються можливістю державного примусу, закріплюються в спеціальних нормативних актах, регулюють хоча і специфічні, але досить важливі відносини. Свою регламентуючу функцію вони здійснюють у сукупності з іншими правовими нормами

Посилання

1. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від1 грудня 2005 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 8. — Ст. 45.
2. Колбасов О. С. Стандартизация в охране окружающей среды / / Окружающая среда под охраной закона. — М., 1982.
3. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова ред. колегії) та ін. —К.: Укр. енцикл., 2004. — Т. 5.
4. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 32. — Ст. 168.
5. Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р.
6. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. / /Відомості Верховної Ради України. — 1991. — №41 . — Ст. 546.
Опубліковано
2020-11-12