ДЕТЕРМІНАЦІЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ У ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ УКРАЇНИ

  • Е. В. Третьяк
Ключові слова: -

Анотація

-

Посилання

1. Айб В. Р. Кримінально-правовий захист правоохоронної діяльності / / www.bilenchyk.iatp.org.uaДі^/руЬИсасіі/АіЬ4.Мт .
2. Аверкиев И. В. Защита прав человека в России. 1996-2003 годы / / www.prpc.ru/library/с^_10/08^Мт1 .
3. Бандурка А. М. Судебные и правоохранительные органы Украины. — X., 1999. — 634 с.
4. Бондаренко І. В. Органи внутрішніх справ у системах правоохоронних органів України, Російської Федерації та інших зарубіжних країн: теоретичні аспекти: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / НАВСУ. — К., 2004. — 24 с.
5. Бондаренко І. В. Роль контролюючих органів у здійсненні державного контролю та протидії злочинності / / www.mndc.naiau.kiev.ua.
6. Бондаренко І. В. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи (поняття та ознаки) / / Право України. — 2003. — № 4. — С. 18-21.
7. Горінецький Й. І. Правоохоронна функція держав Центральної Європи: теоретичні і практичні аспекти: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / НАВСУ. — К., 2005. — 20 с.
8. Гусарєв С. Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / НАВСУ. — К., 2007. — 18 с.
9. Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы. — М., 1997. — 243 с.
10. Ільковець Л. Б. Огляд системи правоохоронних органів України: Поняття та термінологія / / www.Лerpxom.ua/index.php?page=catalog&id=35.
11. Конституція України від 28 червня 1996 р., із змінами та доповненнями / / zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
12. Костенко О. М. Правоохоронні органи України: стан і перспективи реформування / / lerp.com.ua.
13. Кузніченко О. Матеріальна відповідальність працівників органів внутрішніх справ: її правове регулювання / / Право України. — 2001. — № 1. — С. 77-82.
14. Лапутіна Ю. А. Законодавче забезпечення правоохоронної функції держави: методологічні аспекти вдосконалення //www.niisp.gov.ua/vydanna/
15. Маляренко В. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник. — К., 2002. — 276 с.
16. Ортинський В. Л. Поняття правоохоронної діяльності та правоохоронних органів. Види правоохоронних органів / / www.readbookz.com/
17. Поляков Л., Шангіна Л. Правоохоронні органи в Україні: контрольована безконтрольність // Дзеркало тижня. — 2004. — 12-18 черв. — С. 3.
18. Правоохранительна я деятельност ь / / Юридически е дисциплины: Глоссарий . — humanities.edu.ru/db/msg/35543.
19. Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы / / opokar.peterlife.ru/lawenforcement-organ/Index1.htm.
20. Правоохранительная деятельность / / Материалы Википедии — свободной энциклопедии. — ru.wikipedia.org/wiki/
21. Правоохранительная деятельность / / www.pravoteka.ru/enc/4627.html.
22. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 2003 р. № 975- ^ //Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 46. — Ст. 366.
23. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 4 лютого 1994 р., із змінами та доповненнями //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi/
24. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. / В. М. Бесчастний, В. В. Пашутін, Б. В. Бабін та ін. — К.: Знання, 2007. — 286 с.
25. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб. / В. С. Ковальський, В. Т. Білоус, С. Е. Демський та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 320 с.
26. Терешко С. В. Актуальні проблеми та напрями реформування правоохоронних органів України //www.niisp.gov.ua/vydanna/
Опубліковано
2020-11-12