ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ РЕСУРСІВ

  • С. О. Блюмина
Ключові слова: -

Анотація

-

Посилання

1. Про курорти: Закон України від 5 жовтня 2000 р. / / Офіційний вісник України. — 2000. — №44 . — С. 155.
2. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 16. — Ст. 546. — Зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України № 2285 від 23 грудня 2004 р.
3. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. І. І. Каракаша. — К.: Істина, 2005.
4. Порядок створення і ведення державного кадастру природних лікувальних ресурсів: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. №87 2 / / Офіційний вісник України. — 2001. — № 31. — С. 86.
5. Про загальнодержавну програму формування Національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки: Закон України від 21 вересня 2000 р. / / Офіційний вісник України. — 2000. — № 6.
Опубліковано
2020-11-12