ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ

  • Н. В. Фролова
Ключові слова: -

Анотація

-

Посилання

1. Порядок надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного значення: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. / / Офіційний вісник України. — 2002. — № 36. — Ст. 40.
2. Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Структури, змісту та порядку ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення від 20 січня 2003 року.
3. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року / / Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 24. — Ст. 189.
4. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 червня 1992 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 34. — Ст. 502.
5. Про рослинний світ: Закон України від 9 квітня 1999 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 22-23. — Ст. 198.
6. Лісовий кодекс України в редакції від 8 лютого 2006 року / / Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 21. — Ст. 170.
7. Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2001 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 14. — Ст. 97.
8. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року / / Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 3-4 . — Ст. 27.
Опубліковано
2020-11-12