ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ПО ВИКОРИСТАННЮ ТА ОХОРОНІ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ

  • І. Є. Чумаченко
Ключові слова: -

Анотація

-

Посилання

1. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року / / Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 24. — Ст. 189.
2. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1991. — №41 . — Ст. 546.
3. Порядок відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 966 / / Урядовий кур'єр. — 1996. — 12 верес., № 171-172.
4. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів: Затв. наказом Мінекобезпеки України від 18 травня 1995 р. № 37 / / Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів. — 2000. — № 13903.
5. Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України: Затв. наказом Мінекобезпеки України від 26 жовтня 1995 р. № 116 / / Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів. — 2000. — № 14193.
6. Такси для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних підприємствами, установами, організаціями і громадянами України, іноземними юридичними особами та громадянами внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 1995 р. № 484.
7. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року / / Відомості Верховної Ради УРСР. — 1971. — Дод. № 50. — Ст. 375.
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року / / Відомості Верховної Ради УРСР. — 1984. — Дод. № 51. — Ст. 1122.
9. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року / / Відомості Верховної Ради України . — 2001. — № 25-26. — Ст. 131.
Опубліковано
2020-11-12