ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

  • А. В. Кірмач
Ключові слова: -

Анотація

-

Посилання

1. Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні: Указ Президента України від 14.04.2000 р. № 599/2000.
2. Концепція адміністративної реформи в Україні. – К., 1998.
3. Коліушко І. Адміністративна реформа в Україні // Право України. – 1998. – № 2. – С. 10-14.
4. Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005 – 2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. № 746.
5. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу: Указ Президента України від 5 січня 2005 р. № 1/2005.
6. Тимощук В., Фігель М. Яким буде новий Закон України «Про державну службу»? // Юрид. вісник України. – 2006. – № 43. – С. 6.
7. Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної реформи: Указ Президента України від 29.05.2001 р. № 345.
8. Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 26 травня 2003 р. № 434; Про Міністра Кабінету Міністрів України: Указ Президента України від 3 червня 2003 р. № 464.
9. Коліушко І. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні / НАН України; Ін*т держави і права. – К.: Факт, 2002.
10. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України . – 2001. – № 33. – Ст. 175.
11. Про публічну службу: Закон Естонії від 25.01.1995 р.
12. Про цивільну службу: Закон Польщі від 18 грудня 1998 р.
13. Державне управління в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К., 1998.
14. Попередній аналіз результатів громадського обговорення проекту Закону України «Про державну службу» // Бюрократ (Інформ. бюлетень). – 2005. – № 1-2.
Опубліковано
2020-11-12