НАДАННЯ ДІЄЗДАТНІЙ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ ДОПОМОГИ У ЗДІЙСНЕННІ ЇЇ ПРАВ ТА ВИКОНАННІ ОБОВ’ЯЗКІВ ЯК ВИД ПІКЛУВАННЯ

  • Н. А. Аблятіпова
Ключові слова: -

Анотація

-

Посилання

1. Кодекс о браке и семье Украины: Науч.*практ. коммент. / Под ред. Ю.С. Червоного. – Х.: ООО «Одиссей», 2000.
2. Луць А.В. Договір у цивільному праві – акт вільного волевиявлення сторін // Держава і право. – К., 2000. – Вип. 6.
3. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – К., 2001. – 18 с.
4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 7.
5. Цивільний кодекс України: Коментар / За ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. – О.: Юрид. літ., 2003.
Опубліковано
2020-11-12