ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ В ІПОТЕКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА СПОРУД, ЩО НА НИХ ЗНАХОДЯТЬСЯ

  • Т. Э. Харитонова
Ключові слова: іпотека

Анотація

При застосуванні Закону України «Про іпотеку» нерідко вникають питання, для вирішення яких необхідний аналіз іпотечного та іншого законодавства. Іпотека є одним з найбільш ефективних способів забезпечення виконання зобов'язань боржника перед кредитором, оскільки надійно захищає права останнього та встановлює високий пріоритет для вимог іпотекодержателя.
Найбільш розповсюдженими є питання, які виникають щодо іпотеки земельних ділянок та нерухомості, яка на них знаходиться, до яких, зокрема, належать не тільки житлові будинки, але й будівлі та споруди, об'єкти незавершеного будівництва тощо.

Посилання

1. Долинська М. Особливості посвідчення договорів іпотеки / / Нотаріат для Вас. — 2007. —№ 3. — С. 19-27.
2. Горемыкин В. А., Бугулов Э. Р. Недвижимость: регистрация прав и сделок, ипотечное кредитование. — М., 1998.
3. Кулинич П. Іпотека в Україні: на шляху з минулого в майбутнє / / Українське комерційне право. — 2002. — № 2. — С. 3-13 .
4. Цивільний кодекс України: Коментар. — 2-ге вид. із змінами за станом на 2004 р. — X., 2004.
5. Земельний кодекс України: Наук.-практ. комент. / За заг. ред. В. В. Медведчука. — К., 2004.
6. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р. / / Відомості Верховної Ради України. —2003. — №37 . — Ст. 313.
7. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19 червня 2003 р. / / Урядовий кур'єр. — 2003. — № 154.
8. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від1 липня 2004 р. / / Урядовий кур'єр. — 2004. — № 145.
Опубліковано
2020-11-11