ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У МІСТАХ ПІД ЗАБУДОВУ

  • Э. О. Іванова
Ключові слова: правове регулювання, зімельні ділянки

Анотація

Україна відзначається наявністю відносно густої мережі населених пунктів, яка на 1 січня 2001р. налічувала 451 місто, 892 селища міського типу, 28,6 тис.сільських населених пунктів. Серед міст 2 (Київ та Севастополь) державного значення, 11 республіканського (в межах Автономної Республіки Крим) та 160 —обласного значення. За час між переписами населення (1959-1989) переважна
частина приросту міського населення припадала на великі та крупні міста. їх кількість зросла з 12 до 25, в т.ч. міст мільйонерів — з 1 до 5, а їх щільність —одна з найвищих у світі

Посилання

1. Генеральна схема планування території України. — К.: Діпромісто, 2000.
2. Беленькая А. Я. Некоторые проблемы правового регулирования застройки / / Юрист. — 2003.— № 3. — С. 2-6 .
3. Евтихиев И. И., Тиняков С. А. Законодательство о городских землях. — М.: Юрид. изд-воНКЮ РСФСР, 1926. — 236 с.
4. Балезин В. П. Правовой режим земель городской застройки. — М.: Госюриздат, 1963. —194 с.
5. Сборник документов по земельному законодательству СССР и РСФСР 1917-1954 / Сост.:Н. Д. Казанцев, О. И. Туманова. — М.: Юрид. лит., 1954. — 719 с.
6. О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых домов: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 г. / / Ведомости Верховного Совета СССР. —1948. — № 36.
7. О порядке применения указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 года«Оправе граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых домов»: Постановление Совета Министров СССР от 26 августа 1948 г. / / СП СССР. — 1948. — № 5. — Ст. 62.
8. Копылов А. В. Вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и современном российском гражданском праве. — М., 2000. — 271 с.
9. Про основи містобудування: Закон України від 16 листопада 1992 р. / / Відомості ВерховноїРади України. — 1992. — № 52. — Ст. 683.
10. Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт: Наказ ДержбудуУкраїни від 5 грудня 2000 р. № 273 / / Офіційний вісник України. — 2000. — №52 . —Ст. 354.
Опубліковано
2020-11-10