ЗЕМЛІ МІСТ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ

  • Є. О. Іванова
Ключові слова: -

Анотація

-

Посилання

1. Шкабаро В. М. Правова природа міста: історичний аспект // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. — К., 2002. — Вип. 15. — С. 185.
2. Дністрянський М. С. Україна в політико-географічному вимірі. — Львів: ЛНУ, 2000. — С. 125.
3. Про планування і забудову територій: Закон України від 20 квітня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 31. — Ст. 250.
4. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В. І. Семчика. — К.: ІнЮре. — С. 552.
5. Каракаш И. И. Правовой режим земель жилой и общественной застройки в городах по новому земельному кодексу // Одесский регион. — 2000. — № 3. — С. 35.
6. Боса Н. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: взаємодія і протиріччя // Збірник наукових праць УАДУ при Президентові України. — К., 2000. — Вип. 2, ч. 2. — С. 30-31.
Опубліковано
2020-11-10