ТУРИСТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  • І. І. Каракаш
Ключові слова: туристичне законодавство, перспективи розвитку

Анотація

Україна є туристичною країною і має достатньо розвинуте туристичне законодавство. Особливе місце в ньому займає Закон України «Про туризм», прийнятий 15 вересня 1995 року в редакції від 18 листопада 2003 року.Метою цього Закону є створення правової бази для становлення туризму як високорентабельної галузі національної економіки та важливого засобу культурного розвитку громадян, забезпечення зайнятості населення, збільшення надходжень, захист законних прав та інтересів туристів і суб'єктів туристичної діяльності, визначення їх обов'язків і відповідальності. Дія туристичного закону поширюється на підприємства, установи й організації незалежно від форм власності, діяльність яких пов'язана з наданням туристичних послуг, а також на фізичних осіб, які їх отримують.

Посилання

1. Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 р. / / Відомості Верховної Ради України. —1995. — № 31. — Ст. 241 в редакції Закону від 18 листопада 2003 р.
2. Програма розвитку туризму в Україні: Затв. постановою Кабінету Міністрів України № 702 від 28 червня 1997 р.
3. Про заходи подальшого розвитку туризму: Постанова Кабінету Міністрів України № 728 від29 квітня 1999 р.
4. Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року: Схвалені указом Президента України № 973/99 від 10 серпня 1999 р.
5. Про заходи щодо розвитку курортної зони Великої Ялти: Указ Президента України № 313/97від 9 квітня 1997 р.
6. Про економічний експеримент «Курортополіс Трускавець»: Указ Президента України № 199/98від 18 березня 1998 р.
7. Комплексна програма соціально-економічного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення: Затв. постановою Кабінету Міністрів України № 9 від 5 січня 1998 р. іззмінами, внесеними постановою № 1206 від 18 вересня 2001 р.
8. Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець»:Закон України від 18 березня 1999 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 18.— Ст. 139.
9. Про деякі заходи щодо розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфер України: УказПрезидента України № 207/2003 від 11 березня 2003 р.
10. Про заходи щодо поліпшення роботи з використання і охорони територій курортно-оздоровчого та рекреаційного призначення в Одеській області: Постанова Кабінету Міністрів України№ 1900 від 10 грудня 2003 р.
Опубліковано
2020-11-10