МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • О. М. Потопахіна
Ключові слова: діти-сироти, законодавство України

Анотація

В Україні значна увага приділяється становищу дітей, їхньому соціальному та правовому захисту, а також створенню умов для фізичного, інтелектуального й духовного розвитку, майбутньої повноцінної життєдіяльності. Для координації дій, пов'язаних із виконанням Конвенції ООН про права дитини і Всесвітньої декларації про виживання, захист і розвиток дітей, прийнято низку нормативно-правових актів, основною метою яких є забезпечення права кожної дитини народитися здоровою, вижити і мати умови для всебічного розвитку, бути надійно соціально і психологічно захищеною.

Посилання

1. Конституція України / / Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13 січня 2005 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 6. — Ст. 147.
3. Про прожитковий мінімум: Закон України від 15 липня 1999 р. № 966-Х ^ (із змінами, внесеними згідно із законами № 2505- ^ (2505-15) від 25 березня 2005 р. / / Відомості Верховної Ради України (далі — ВВР). — 2005. — № 17; № 18-19. — Ст. 262; ...№ 2661-ГУ (2661-15) від
16 червня 2005 р. / / ВВР. — 2005. — № 29. — Ст. 383; ...№ 3235-ГУ (3235-15) від 20 грудня 2005 р. / / ВВР. — 2006. — № 9; № 10-11. — Ст. 96; ...№ 489 ^ (489-16) від 19 грудня 2006 р./ / ВВР. — 2007. — № 7-8 . — Ст. 66) / / Відомості Верховної Ради України. — 1999. —
№ 38. — Ст. 348.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органів і служб у справах неповнолітніх спеціальних установ для неповнолітніх: Закон України № 609 ^ (609-16) від 7 лютого 2007 р. / / Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 49. — Ст. 484.
5. За матеріалами Інтернет-сайту www.president.gov.ua.
6. За матеріалами Інтернет-сайту www.rada.gov.ua.
Опубліковано
2020-11-09