ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

  • Д. А. Тішко
Ключові слова: міжнародно-правове регулювання праці

Анотація

Українська держава після отримання незалежності виявила прагнення закріпити в оновленому законодавстві, в тому числі трудовому, основні міжнародно-правові стандарти правового регулювання праці. У зв'язку з чим важливе значення мають міжнародно-правове регулювання трудових відносин та його джерела (форми). Сучасне українське трудове законодавство повинно бути спрямовано на максимальне урахування міжнародного досвіду в цій галузі, який виражено в міжнародно-правових актах

Посилання

1. Трудовое право: Учебник / Под ред. О. В. Смирнова. — М., 1996.
2. Международное право в документах. — М., 1982.
3. Права людини: міжнародні договори України; декларації; документи. — К1992.
4. Российское трудовое право: Учебник для вузов / Отв. ред. А. Д. Зайкин. 2000..: Наук. думка,— М.: НОРМА,
5. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18 березня 2004 р. / / Відомості Верховної Ради України.— 2004. — № 29. — Ст. 367.
6. Європейська конвенція з прав людини. — К.: Фенікс, 2005.
7. Чанишева Г. І. Становлення і розвиток трудового права ЄС: Навч. посіб. / ОНЮА. — О., 2004.
8. Чанишева Г. І. Питання адаптації трудового законодавства України до законодавства ЄС / /Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. — О., 2003. — Вип. 16.
9. Шумилов О. В. Концепция международного трудового права СНГ / / Московский журнал международного права. — 2007. — № 1.
Опубліковано
2020-11-09