ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНИХ ТА ОСОБИСТИХ ЯКОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ

  • І. П. Боенко
Ключові слова: особисті якості

Анотація

Для реалізації принципу матеріального стимулювання високопродуктивної, ефективної праці потрібний механізм, який би дав можливість досить точно підрахувати результати трудового внеску працівника, порівняти їх з відповідними результатами інших працівників і на підставі цих порівнянь диференціювати розміри заробітної плати. Тобто чим більший особистий трудовий
внесок працівника, тим вищою має бути його заробітна плата. Наука і практика продовжують інтенсивний пошук методів, які б дали можливість якнайточніше оцінити кількість та якість праці. Одним із актуальних питань науки трудового права є вироблення ефективного механізму оцінки діяльності працівників.

Посилання

1. Словарь по трудовому праву / Отв. ред. Ю. П. Орловский. — М., 1998.
2. Курилов В. И. Аттестация и личность в трудовом праве. — Владивосток, 1983.
3. Меги Л. П. Правовое регулирование аттестации руководящих, инженерно-технических работников и специалистов в народном хозяйстве. — Рига, 1986.
4. Жиров А. П. Правовые аспекты аттестации руководящих работников и специалистов в промышленности. — М., 1979.
5. Мелешко X. Т. Правовые проблемы аттестации рабочих и служащих. — Минск, 1990.
6. Полетаев Ю. Н. Аттестация руководителей и специалистов организаций, сотрудников ведомств(правовое регулирование, организационные вопросы). — М.: Издат. дом «Городец», 2004.
Опубліковано
2020-11-09