МІЖНАРОДНІ АКТИ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

  • Т. М. Ругляк
Ключові слова: міжнародні акти, соціальний захист

Анотація

Міжнародні акти є чи не найголовнішим видом джерел права соціального захисту України. їх багатолітня історія та важливий досвід щодо впровадження розвинутими країнами у внутрішнє законодавство змушують переконатися в необхідності та важливості таких актів.

Посилання

1. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005.
2. Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р./ / Международная защита прав человека: Документы и материалы. — X., 1998.
3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. / / Международная защита прав человека: Документы и материалы. — X., 1998.
4. Передумова успішної імплементації Європейської соціальної хартії (переглянутої) — належна поінформованість громадян / / Людина і праця. — 2007. — № 2.
5. Болотіна Н. Б. Міжнародне соціальне право: досвід для України шодо стандартизації соціальних прав / / Держава і право. Юридичні і політичні науки. — 2001. — № 11.
6. Шинкаренко Л. О. Правове регулювання суспільних відносин у сфері соціального захисту:міжнародно-правовий аспект / / Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2005. — №8 .
7. Бичков С. Аналіз становлення та розвитку системи соціального захисту в різних країнах світу та можливість адаптації набутого досвіду до умов України / / Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2006. — № 3.
Опубліковано
2020-11-07