ДЕЯКІ ШЛЯХИ ПОСИЛЕННЯ ПРИВАТНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  • Ю. В. Черткова
Ключові слова: приватна тенденція, розвиток трудового права

Анотація

У період незалежності України та становлення ринкової економіки триває безперервний процес реформування трудового права. Але цей процес є непослідовним. Головна причина цього, як видається, полягає у невизначеності шляхів і меж посилення приватної тенденції в розвитку трудового права. Така ситуація склалася в результаті того, що після 1917 року вітчизняне право було змушене перейти на позиції заперечення приватноправових засад, перебуваючи в умовах панування відомої ленінської настанови про те, що «ми нічого «приватного» не визнаємо, для нас усе у галузі господарства є публічно-правове,а не приватне»  

Посилання

1. Ленин В. И. К вопросу о диалектике / / Ленин В. И. ПСС. — М., 1979. — Т. 29.
2. Ковязин В. В. О системе частного права / / Труды юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета. — Ставрополь, 2004. — Вып. 4.
3. Трудове право України: Навч. посіб. / За ред. П. Д. Пилипенка — К.: Ін Юре, 2003.
4. Нуртдинова А. Ф. Трудовое право: некоторые аспекты развития в современном обществе// Журнал российского права. — 2003. — № 11.
5. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения. — М.: Статут, 1997.
6. Трудовой контракт и обязанности персонала: [Электронный ресурс] / / Управление персоналом: Учеб. для аспирантов. — 2007. — 4 апр. — http://vuzlib.net/2043.
7. Wagner B. O swobodzie umowy o ргазе raz jeszcze: Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Ksrngajubileuszowa profesora Tadeusza Zieliсskiego. — Warszawa, 2002.
8. Феттер P. Польский бизнес потребовал перемен / / Дело. — 2006. — 22 мая.
9. Орловский Б. Ю. Комментарий законодательства о трудовом договоре. — М.: Юрид. лит.,1994.
Опубліковано
2020-11-07