ВИДОВИЙ ПОДІЛ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ТЕОРІЇ

  • В. М. Литвиненко
Ключові слова: соціальні послуги, законодавство, теорія

Анотація

З кожним роком різноманітність підстав для отримання соціальних послуг збільшується, зростає і кількість осіб, які потребують надання таких послуг.Закономірним є збільшення видів соціальних послуг, що зумовлює необхідність створити єдину їх систему.
Правові основи, принципи і порядок надання соціальних послуг закріплюються в Законі України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року.Порядок надання окремих видів соціальних послуг закріплюється рядом інших нормативно-правових актів. 

Посилання

1. Фогель Я. М. Социальное обслуживание инвалидов. — М.: Юрид. лит., 1986. — 176 с.
2. Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России: Учебник. — М.: БЕК,2001. — 576 с.
3. Право социального обеспечения: Учебник / Под ред. К. Н. Гусова. — М.: ПБОЮЛ Грачев С. М.,2001. — 328 с.
4. Сташків Б. I. Право соціального обслуговування: Навч. посіб. — К.: Знання, 2007. — 567 с.
5. Соціальні послуги: як побудувати українську модель на європейських підходах. — К., 2006.
6. Про соціальні послуги: Закон України від 19 червня 2003 року / / Відомості Верховної Ради
України. — 2004. — №45 . — Ст. 358.
Опубліковано
2020-11-07