ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

  • В. В. Андріїев
Ключові слова: соціальна допомога, діти-сироти

Анотація

За останні роки наша держава все більше приділяє увагу соціальному захисту дітей, забезпечуючи їх різними видами соціальних виплат: допомогами,наданням пільг, компенсацій. На жаль, сьогодні в нашій країні є чимало дітей,кинутих напризволяще, тому особливої уваги та підтримки потребує така категорія дітей, як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, адже
вони ще не в змозі самостійно вирішувати свої матеріальні, психологічні, фізіологічні потреби.

Посилання

1. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року.
2. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13 січня 2005 року.
3. Про державну допомогу сім'ям з дітьми: Закон України від 21 листопада 1992 року.
4. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року.
5. Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках...: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року.
6. Про затвердження Положення про прийомну сім'ю: Постанова Кабінету Міністрів Українивід 26 квітня 2002 року.
7. Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу: Постанова КабінетуМіністрів України від 26 квітня 2002 року.
8. Про проведення експерименту з призначення і виплати державної соціальної допомоги надітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) і проживають у сім'ях опікунів (піклувальників), за принципом «гроші ходять задитиною»: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року.
9. Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку: Постанова Кабінету МіністрівУкраїни від 25 серпня 2005 року.
10. Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітейсиріт і дітей, позбавлених піклування: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня1994 року.
11. Сімейний кодекс України від 10.01.02 р. № 2947-ІІІ.
12. Про затвердження Правил опіки та піклування: Наказ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я, Міністерствапраці та соціальної політики України № 34/166/131/88 від 26 травня 1999 р.
Опубліковано
2020-11-06