ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ

  • Э. В. Красное
Ключові слова: примусова праця

Анотація

19 жовтня 1973 року Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148^Ш були ратифіковані Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права,
підписані від імені Української РСР в Нью-Йорку 20 березня 1968 року .
Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права був прийнятий 16 грудня 1966 року на 21-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй . Участь України в цьому пакті має важливе та принципове значення. Стаття 6 зобов'язує країни-члени визнавати право на працю і вживати заходів для забезпечення та реалізації даного права. Право на працю включає право кожної людини на отримання можливості заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. Таким
чином, підкреслюється принцип свободи праці, вибору конкретної роботи, а далі встановлюється обов'язок держави не тільки визнати право на працю, але і вжити належних заходів щодо забезпечення цього права.

Посилання

1. Відомості Верховної Ради УРСР. — 1973. — №45 . — Ст. 401.
2. Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2002. — № 2.
3. Міжнародне законодавство про охорону праці. — 1997. — Т. 1.
4. Урядовий кур'єр. — 2000. — 4 листоп.
5. Глобальный доклад 1 (В), 2005: Глобальный альянс против принудительно труда и Provisional Record. № 12. 93-я сессия МКТ.
6. Тюрюканова Е. Принудительный труд в современной России. Нерегулируемая миграция и торговля людьми. — 2004.
7. Жернаков В. Реализация принципа свободы труда и запрета принудительного труда в законодательстве Украины / / Трудовое право. — 2000. — № 10.
8. Галиева Р.Ф. Основополагающие принципы трудового законодательства// Юрист — 2003. —№ 3.
9. Жернаков В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права України / / Право України. — 1999. — № 3.
10. Mishra L. A perspective plan to eliminate forced labour in India. ILO Working Paper. Geneva,2001.
11. Смирнов О. В. Трудовое право: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 1998.
Опубліковано
2020-11-06