УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ У РОЗПОДІЛІ ПРИБУТКУ ЯК ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У СФЕРІ ПРАЦІ

  • О. А. Трюхан
Ключові слова: соціальний діалог, сфера праці

Анотація

Особливе місце в системі трудових правовідносин займають відносини із стимулювання прогресивної трудової поведінки працівників. Якщо ще кілька десятиріч тому найхарактернішими особливостями працівників у нашій країні були делегування проблем своєї зайнятості державі, невпевненість у своїх силах та низька трудова мобільність, то сьогодні, у період стрімкого зростання національного виробництва за рахунок збільшення кількості підприємств, що знаходяться у приватній та колективній власності, формується новий тип робітника, відповідального за результати та перспективи своєї трудової діяльності. Саме від переважання такого типу працівників залежатиме подальший розвиток та національна безпека нашої держави: створення та практичне втілення інноваційних технологій, вибір оптимальних засобів та способів трудової діяльності, що тягнуть за собою підвищення продуктивності та якості праці, вимагають відповідального ставлення як до процесу праці, так і до її результатів.

Посилання

1. Дей М. О. Правове регулювання засобів стимулювання праці в умовах ринкової економіки: теоретичний аспект: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — X., 2005.
2. Мазманов Б. Участие работников в прибылях и партнерство / / Человек и труд. — 2000. —№ 9.
3. Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія.— О.: Юрид. л-ра, 2001.
Опубліковано
2020-11-06