ПРОБЛЕМА ОБҐРУНТОВАНОГО РИЗИКУ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

  • О. С. Щукін
Ключові слова: медична практика

Анотація

У сучасних умовах інтенсивного прискорення суспільного розвитку та науково-технічного прогресу неминучою є необхідність застосування нових неапробованих методів профілактики, діагностики і лікування, використання нових недозволених до загального застосування лікарських засобів та імунологічних препаратів. У більшості випадків для досягнення корисних результатів
новаторської діяльності, перевірки обґрунтованості наукових висновків, визначення подальших напрямків наукових досліджень доводиться йти на певні ризиковані дії стосовно здоров'я та життя пацієнта. Залежно від правової оцінки, дані дії можуть бути визнані обґрунтованими та правомірними й, як наслідок, виключати відповідальність особи за шкоду, заподіяну в стані обґрунтованого ризику.

Посилання

1. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю. П. Орловского. —М., 2002.
2. Акопов В. И. Правовые аспекты оказания медицинской помощи в условиях обоснованного риска / / Ростовская электронная газета. — 2001. — № 10(64). — / relga.rsu.ru.
3. Ардашева Н. А. Проблемы гражданско-правового обеспечения прав личности в договоре на оказание медицинской помощи. — Тюмень: СофтДизайн, 1996.
4. Савицкая А. Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием. — Л., 1982.
5. Сергеев Ю. Д. Гражданско-правовая ответственность при медицинском вмешательстве (теоретические аспекты проблемы) / / Медицинское право. — М., 2005. — №4 .
6. Павлова Н. В. Уголовно-правовое регулирование медицинской деятельности: Автореф. дис...канд. юрид. наук. — М., 2006.
7. Серова А. В. Профессиональный риск медицинских работников как вид обоснованного риска:Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 1999.
Опубліковано
2020-11-06