ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ

  • В. С. Тарасенко
Ключові слова: соціальний захист, діти-інваліди

Анотація

Соціальний захист інвалідів — це історична категорія, обумовлена суспільною необхідністю, яка здійснювалась у відповідних видах та формах. Це відбувалося або в межах традиційних родових стосунків, або як благодійництво.
Одна з форм соціального захисту інвалідів — матеріальна компенсація — набула законодавчого закріплення ще в роки правління царя Хаммурапі (1792—1750 рр. до н. е.). Це було наділення земельними ділянками із царського земельного фонду (майно «ілку») воїнів вавілонської армії, які внаслідок недугу вже не могли продовжувати службу.

Посилання

1. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989 г. / / Международные акты о правах человека. — М., 1999.
2. Конституція України від 28.06.1996 р. / / Відомості Верховної Ради України. -1996 . — № 30.— Ст. 141.
3. Захаров М. Л., Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения России. — М.: БЕК, 2001.
4. Сташків Б. Поняття права соціального забезпечення / / Віче. — 2000. — № 7.
5. Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения. — М.: Междунар. центр финансово-экономического развития, 1997.
6. Стаховська Н. Соціальне забезпечення чи захист? / / Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. — № 8.
7. Кучер Г. М. Удосконалення системи соціального захисту населення / / Проблеми соціального захисту в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. (20-21 черв. 1996 р.). — 1996.
8. Болотіна Н. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять/ / Право України. — 2000. — № 4.
Опубліковано
2020-11-06