ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД І ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ СУДАМИ УКРАЇНИ

  • А. Ф. Фадєєнко
Ключові слова: конвенція, захист прав людини, європейський суд

Анотація

11 вересня 1997 року, тобто протягом 10 років, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод є частиною національного законодавства України згідно зі ст. 9 Конституції України, а з 30 березня 1996 року — Конвенція та практика Європейського суду з прав людини є джерелом права в Україні

Посилання

1. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» № 3477-IV, ст. 17 ч. 1.
2. Інтернет-сайт Європейського суду з прав людини: «Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers» //www.coe.int.
3. Справа Конституційного Суду України № 20-рп/2004 від 1 грудня 2004 року (справа про зупинення дій або обмеження пільг, компенсацій та гарантій).
4. Справа «Кечко проти України», заява № 63134/00 / / Офіційний вісник України. — 2006. —№ 12.
5. Ухвала колегії суддів судової палати з цивільних справ апеляційного суду Одеської області від 23 жовтня 2003 року у справі за позовом В. до Управління праці та соціального захистунаселення Арцизької районної державної адміністрації про визнання дій протиправними тастягнення разової грошової допомоги.
6. Справа «Бурдов проти Росії», заява № 59498/00 / / Практика Європейського суду з прав людини: Рішення. Коментарі. — 2002. — № 2. — С. 56.
7. Case Pronina v. Ukraine, 18.07.2006, application (Judgment of the European Court of HumanRight) № 63566/00.
8. Справа за позовом С. до Управління праці та соціального захисту населення Балтської районної державної адміністрації Одеської області про визнання незаконною бездіяльність та стягнення разової грошової допомоги.
9. Справа за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 29, 36, ч. 2 ст. 56, ч. 2 ст. 62, ч. 1 ст. 66,пп.. 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46, ст. 71, ст.ст. 98, 101, 103, 111 Закону України«Про державний бюджет України на 2007 рік» (справа по соціальні гарантії громадян)№ 6-рп/2007 від 9 липня 2007 року № 1-29/2007.
10. Справа Ізмаїльського міськрайонного суду за позовом Т. до Управління Пенсійного фондуУкраїни в м. Ізмаїл про зобов'язання виплачувати пенсію у відповідності до прожитковогомінімуму та стягнення заборгованості.
Опубліковано
2020-11-06