СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • Л. І. Харитонова
Ключові слова: судова практика, джерела права, соціальне забеспечення

Анотація

Стосовно законодавства про соціальне забезпечення взагалі та пенсійне зокрема слід зазначити, що деякий час (до прийняття актів національного законодавства) не підлягали розгляду в судах справи по спорах, які виникали при застосуванні його щодо призначення будь-яких соціальних виплат. Тому практично ці питання у науці не виникали та не розроблялись.

Посилання

1. Кирилюк Д. Чи визнається в Україні судовий прецедент? / / Юрист. — 2006. — №4 . — С. 78.
2. Алисиевич Е. С. Автономное значение правовых понятий в практике толкования Европейским судом положений Конвенции о защите прав человека / / Государство и право. — 2005.- №8 . — С. 77-81.
3. Коваль І. Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини щодо України / / Право України. — 2006. — № 10. — С. 129.
4. Кодекс адміністративного судочинства України: Наук.-практ. комент. / За ред. С. В. Ківалова, О. І. Харитонової. — X., 2005. — С. 463-464.
Опубліковано
2020-11-06