САМОЗАХИСТ У СИСТЕМІ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ

  • О. Э. Сонін
Ключові слова: самозахист, трудові права

Анотація

Проблема самозахисту трудових прав не є новою для вітчизняної правової науки. Науковці, особливо останнього часу, часто звертаються до неї як у зв'язку із дослідженням проблематики захисту трудових прав взагалі , так і у межах досліджень, які спеціально присвячені самозахисту

Посилання

1. Жернаков В. В. Теоретичні та практичні питання інституту захисту прав людини в сфері праці// Актуальні проблеми держави і права. — 2005. — Вип. 25. — С. 329-335.
2. Якименко М. М. Самозахист трудових прав як міжнародний стандарт та його реалізація в законодавстві України / / Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах: Матеріали наук.-практ. конф. — Суми, 2005. — С. 113-116.
3. Сонін О. Є. Система способів захисту прав працівників в разі незаконного звільнення з роботи/ / Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Сер.Юридические науки. — 2006. — Т. 19, № 3. — С. 143-147.
4. Вєтухова І. А. До питання захисту трудових прав найманих працівників / / Форми соціальноправового захисту працівників у службово-трудових відносинах: Матеріали наук.-практ. конф.— Суми, 2005. — С. 15-19.
5. Жернаков В. В. Теоретичні засади формування інституту захисту прав людини в сфері праці/ / Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах: Матеріали наук.-практ. конф. — Суми, 2005. — С. 19-26.
6. Маркіна Т. Г. Щодо способів захисту прав за законодавством України про працю / / ПравоУкраїни. — 2002. — № 2. — С. 53-57.
7. Лазор В. В. Правовая регламентация самозащиты трудовых прав работника / / Держава іправо: Зб. наук. пр. — К., 2005. — Вип. 32. — С. 234-238.
8. Венедиктов В. С. Наука трудового права на шляху соціальних перетворень та захисту правлюдини / / Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах:Матеріали наук.-практ. конф. — Суми, 2005. — С. 8-12 .
9. Ярошенко О. М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Монографія. — X.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2006. — 456 с.
10. Сімутіна Я. В. Методи регулювання заробітної плати на сучасному етапі (правові проблеми).Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / НЮАУ ім. Я. Мудрого — X., 2007. — 20 с.
Опубліковано
2020-11-06