Міжнародно-правова проблематика скасування права вето постійних членів Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй

  • І. В. Хостюк
Ключові слова: право вето, реформування ООН, Рада Безпеки ООН

Анотація

Постійні члени Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй є важливим елементом міжнародно-правової системи миру та безпеки, яка постала після Другої світової війни. Водночас право вето є одним із ключових елементів їхнього міжнародно-правового статусу. Первинно воно постало як гарантія стабільної діяльності Радбезу та забезпечення балансу між великими державами в умовах холодної війни. Проте в багатьох випадках цей юридичний інструмент став інструментом політичної помсти в умовах біполярного світу.

Така ситуація призвела до значної критики самого факту існування та застосування цього інструменту як своєрідного «гальма» для ефективної діяльності Організації Об'єднаних Націй загалом. Тому скасування права вето є одним із найбільш обговорюваних питань міжнародно-правового дискурсу навколо реформування Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, правових основ статусу постійних членів Ради.

У статті розглядаються міжнародно-правові пропозиції щодо скасування або реформування права вето постійних членів Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Особлива увага приділяється напрацюванню офіційних міжнародних робочих груп у рамках Організації Об'єднаних Націй. Виділяються юридичні основні пропозиції стосовно реформування права вето.

Робиться висновок, що питання реформування повноважень постійних членів Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо застосування права вето ще тривалий час залишатиметься однією з найбільш актуальних проблем сучасного міжнародного публічного права в контексті реформування Організації Об'єднаних Націй загалом. Чинні пропозиції, напрацьовані як в науці права міжнародних організацій, так і у практичній діяльності Організації Об'єднаних Націй, передбачають три основні шляхи проведення змін: цілковите скасування права вето, обмеження або зміну порядку його застосування.

Підкреслюється, що Статут Організації Об'єднаних Націй передбачає спеціальну процедуру щодо внесення змін до нього, реформування чи скасування права вето має бути здійснене відповідно до цієї процедури. Особливий акцент робиться на взаємопов'язаності міжнародно-правового дискурсу щодо скасування права вето постійних членів Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та інших питань їхнього правового статусу, зокрема і скорочення чи збільшення їхнього кількісного складу.

Посилання

1. The Charter of the United Nations : A Commentary / Edts. B. Simma et al. 3rd Edt. Oxford : Oxford University Press, 2002. 1236 p.
2. Губань Р. Проблеми реалізації проектів реформи Ради Безпеки ООН. Юридичний журнал. 2007. № 11. С. 64-73.
3. A More Secure World: Our Shared Responsibility Report of the Secretary-General's High-level Panel on Threats, Challenges and Change: A/59/565 of 2 December 2004. United Nations General Assembly. Cit. 08.10.2020. URL : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/602/31/PDF/ N0460231.pdf?OpenElement.
4. Wilcox F.O. II. The Yalta Voting Formula. American Political Science Review. 1945. Vol. 39. P. 943-956.
5. Устав Организации Объединенных Наций и Устав Международного Суда от 26 июня 1945 г. Цит. 18.09.2019 г. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_010.
6. Competence of Assembly regarding admission to the United Nations, Advisory Opinion : I.C. J. Refiorts 1950, 57 p.
7. Черінько І. Проблеми реформування Ради Безпеки ООН. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2011. Вип. 96. Ч. І. С. 138-139.
8. Дорош Л., Охремчук С. РБ ООН у сучасних умовах: до проблеми пошуку варіантів реформування. Humanitarian vision. 2015. Vol. 1. № 2. С. 19-26.
9. Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом. Пер. з англ. 7-е вид., переробл. Харків : Консум, 2000. 591 с.
10. The Security Council and the Use of Force: Theory and Reality. A Need for Change? / N. Blokker, N. Schrijver. Leiden : Brill Nijhoff, 2005. 312 p.
11. Report of the Open-ended Working Group on the Question of Equitable Representation on and Increase in the Membership of the Security Council and Other Matters related to the Security Council : Supplement № 47 (A/55/47) / UN General Assembly. New York : United Nations, 2001. 177 p.
Опубліковано
2020-11-05