Система контрольних правовідносин у сфері грошового обігу

  • О. М. Радченко
Ключові слова: грошовий обіг, грошова система, грошові фонди, іноземна валюта, національна валюта, готівкові розрахунки, безготівкові розрахунки, емісія, грошові правовідносини

Анотація

У статті автор зазначає, що фінансово-правовий інститут контролю за грошовим обігом охоплює широку сферу економічної діяльності держави з контролю за грошовими операціями в готівковій та безготівковій формах, валютними операціями, обігу цінних паперів і спрямований на забезпечення функціонування системи зворотних зв'язків у фінансовому механізмі (інформаційний характер); організаційний вплив на процеси емісії і грошового обігу (регулятивний характер); застосування охоронних норм права (правоохоронний характер).

Під фінансовим контролем у сфері грошового обігу запропоновано розуміти комплекс форм і методів організації та управління грошовим обігом у межах національної економіки з метою забезпечення стабільності національної валюти, збалансованого здійснення всіх платежів і розрахунків, запобігання нецільовому використанню публічних і приватних грошових фондів, дотримання вимог фінансової дисципліни та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Правовідносини у сфері грошового обігу класифіковано на правовідносини, що виникають із приводу порядку проведення емісії готівкових та безготівкових грошових коштів; правовідносини, що виникають із приводу руху готівкових грошових коштів; правовідносини, що виникають із приводу порядку руху безготівкових грошових коштів; правовідносини, що виникають із приводу порядку руху готівкової і безготівкової іноземної валюти; контрольні правовідносини у сфері грошового обігу.

Контроль за грошовим обігом включає в себе контроль за готівковим грошовим обігом; контроль за безготівковим грошовим обігом; контроль за валютним обігом (валютний контроль); контроль у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Посилання

1. Ангелов А.С. Финансовое право НР България. София, 1967. С. 107-108
2. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. Москва, 2000. С. 135.
3. Воронова Л.К., Кучерявенко М.П. Финансовое право : учеб. пособие для студентов юрид. вузов и ф-тов. Харьков : Легас, 2003. 360 с.
4. Карасева М.В. Финансовое правоотношение. Москва, 2001. С. 258.
5. Крохина Ю.А. Финансовое право России : учебник для вузов. Москва, 2004. С. 94.
6. Кучев С.И. Систематика на финансовая контрол. София, 1974. С. 15-26, 274.
7. Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс : підручник. Київ : Юринком Інтер, 2010. 808 с.
8. Савченко Л.А. Правові основи фінансового контролю : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 504 с.
9. Фінансове право : навч. посіб. / Л.К. Воронова та ін. ; за заг. ред. Н.Ю. Пришви. Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. 376 с.
10. Финансовое право : учебник / под ред. Н.И. Химичевой. Москва, 1999. С. 35.
Опубліковано
2020-11-05