СТВОРЕННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

  • В. Ф. Пузирний
Ключові слова: європейські країни

Анотація

Питання створення додаткових вакансій на ринку праці, безперечно, є одним із найважливіших пріоритетів соціальної політики будь-якої держави.
Ефективне державне регулювання зайнятості є однією з найголовніших проблем нашого суспільства.
Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення» зайнятість населення, що проживає на території України, забезпечується державою шляхом проведення активної соціально-економічної політики, спрямованої на задоволення його потреб у добровільному виборі виду діяльності, стимулювання створення нових робочих місць і розвитку підприємництва

Посилання

1. Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — Ст. 171.
2. Бойко М. Д. Порівняльне трудове право: Навч. посіб. — К.: Олан, 2006. — 381 с.
3. Янюк Г., Лесів В. Створення нових робочих місць: досвід європейських сусідів / / Людина і праця. — 2005. — № 3. — С. 28-29.
4. Петрова Т. Державна політика зайнятості населення: проблеми та напрями актуалізації / / Україна: аспекти праці. — 2005. — № 5. — С. 3-12
Опубліковано
2020-11-05