ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗДОМНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

  • Б. І. Сташків
Ключові слова: правове регулювання

Анотація

Перехід від догляду немічних у стаціонарних закладах до надання соціальних послуг за місцем проживання вразливих груп населення привів до створення розгалуженої мережі соціальних служб, розширення контингенту осіб,які їх обслуговують, та збільшення видів цих послуг. Так, наприклад, 744 територіальні центри України надають 45 видів соціальних послуг. Якщо на початок 2001 року різних видів допомоги потребували 861,6 тис. осіб, то в 2006 році їх налічувалось вже більше 1 млн 601 тис. осіб

Посилання

1. Соціальний захист. — 2006. — № 10. — С. 36.
2. Сташків Б. І. Право соціального обслуговування: Навч. посіб. — К.: Знання, 2007.
3. Указ Президента України від 12 січня 2005 року № 26/2005 «Про внесення змін до п. 4 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України».
4. Соціальний захист. — 2006. — № 12. — С. 25-29.
5. Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 45. — Ст. 358.
6. Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 6. — Ст. 39.
7. Офіційний вісник України. — 2004. — № 35. — Ст. 2344.
8. Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 26. — Ст. 354.
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року № 573 «Про норми надання послуг з харчування та облаштування на нічліг у спеціально відведених для цього місцях особам, які не мають житла, операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість».І
10. Офіційний вісник України. — 2006. — № 16. — Ст. 1213.
11. Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 19-20. — Ст. 159.
12. Офіційний вісник України. — 2006. — № 37. — Ст. 2276.
13. Офіційний вісник України. — 2006. — № 14. — Ст. 977.
14. Офіційний вісник України. — 2007. — № 415. — Ст. 723.
15. Соціальний захист. — 2006. — № 9. — С. 10.
16. Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 1. — Ст. 2.
17. Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 33-34. — Ст. 404.
18. Сташків Б. І. До питання про соціальні пенсії чи соціальну допомогу / / Теоретичні та практичні проблеми трудового та пенсійного права: 36. матеріалів наук.-практ. семінару (7 листоп. 2006 р.). — Чернігів, 2007.
Опубліковано
2020-11-04