Проблеми правового забезпечення функціонування інфраструктури електронних адміністративних послуг

  • К. О. Клименко
  • В. В. Костенко
Ключові слова: електронний підпис, електронні довірчі послуги, електронні адміністративні послуги, довіра, Портал Дія, норма закону

Анотація

У статті розглянуто перспективи розвитку цифровізації України, створення системи державних електронних послуг та проблеми правового регулювання у сфері електронних послуг. Проаналізовано законодавство України, що регулює правовідносини, які виникають під час використання електронних сервісів.

У процесі порівняльного аналізу з'ясовано, що вітчизняне законодавство по-різному трактує поняття «електронна послуга» у нормативних документах Кабінету Міністрів України, Міністерстві юстиції України, Пенсійного фонду України та Законі України «Про електронні довірчі послуги».

Зазначено, що, за оцінками фахівців, нині спостерігається недовіра громадян до електронних сервісів через низький рівень правової обізнаності й інформаційної гігієни більшості населення. Недовіра сформувалася через недостатню захищеність інформаційних систем від несанкціонованого втручання, передусім від неправомірних дій посадовців, наприклад, незаконних дій з даними Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Українська законодавча система, що регулює юридичну і технічну сфери застосування електронних послуг, електронних довірчих послуг і електронних підписів, є досить розвиненою та насиченою нормативно-правовими актами. Неузгодженість численних правових норм та нормативно-правових актів, що регулюють сфери інформаційних технологій, стимулювала модернізацію багатьох напрямів правового регулювання. Отже, нині у структурі даного законодавства йде активне формування нової нормативно-правової бази. Розвиток інфраструктури електронних послуг потребує кореляції з відповідною нормативно-правовою базою. У цьому сенсі українські правознавці та фахівці інформаційного права й інших галузей права повинні забезпечити ефективну модернізацію національного законодавства у сфері регулювання електронних послуг.

Запропоновано рекомендації та пропозиції щодо вирішення проблем, пов'язаних із застосуванням електронних послуг та електронних довірчих послуг.

Посилання

1. Костенко О.В., Вискуб О.А., Костенко В.В. Окремі аспекти правового регулювання процесів цифровізації України. Право та державне управління. 2019. № 3 (36). Т. 1. С. 172-179.
2. Про електронні довірчі послуги : Закон України від 5 жовтня 2017 р. № 2155-VIII. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19 (дата звернення: 14.05.2020).
3. Про затвердження Положення про Систему BankID Національного банку України : постанова НБУ від 30 серпня 2016 р. № 378. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0378500-16 (дата звернення: 14.05.2020).
4. Усі питання по е-послугах. Урядовий портал : єдиний вебпортал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/usi-pitannya-po-e-poslugam/sho-take-elektronna-posluga (дата звернення: 14.05.2020).
5. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 386-р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80/ed20130515/sp:max100#n16 (дата звернення: 14.05.2020).
6. Про запровадження пілотного проекту щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет : наказ Міністерства юстиції України від 9 липня 2015 р. № 1187/5. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0812-15/sp:max100 (дата звернення: 14.05.2020).
7. Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України : постанова Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 р. № 13-1. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0991-15/sp:max100 (дата звернення: 14.05.2020).
8. Про схвалення Концепції розвитку систем електронних послуг в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2016 р. № 918-р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/918-2016-%D1%80/ed20161116/sp:max100#n15 (дата звернення: 14.05.2020).
9. Про реалізацію експериментального проєкту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України, у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон : постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 р. № 278. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/278-2020-%D0%BF?fbclid=IwAR2OmkmJiXv_nAcPCc0Eoy8V_ zdvemRnBwrEcrOaBJ_Qy52ZON-Me9yLGBY#n25 (дата звернення: 14.05.2020).
10. Хіміч Роман. Проелектроне казна-що і «державу» у смартфоні. URL: https://www.facebook.com/notes/roman-khimich/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1% 82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0-%D1%89%D0%BE-%D1%96-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%83-%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%96/2999585593413689/ (дата звернення: 14.05.2020).
Опубліковано
2020-11-04