Правові засади забезпечення кібербезпеки в державах - членах Європейського Союзу

  • С. Я. Кавин
Ключові слова: держави ЄС, інформаційна безпека, кібербезпека, інформаційний простір, норма права

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань правового гарантування інформаційної безпеки, зокрема у сфері кіберзахисту в державах Центрально-Східної Європи в контексті аналізу їхніх національних Стратегій кібербезпеки та відповідних нормативно-правових актів.

У процесі даного дослідження приділено увагу аналізу правових норм, які сприяють ефективному захисту кібербезпеки держави. Аналізуються особливості функціонування інституційно-правового механізму кіберзахисту в контексті законодавчої реґламентації міжнародного співробітництва між державними інституціями та структурами національної безпеки. Обґрунтовується необхідність вироблення узгодженої політики кіберзахисту держав Європейського Союзу в контексті інформаційної політики Європейського Союзу з метою уніфікації підходів щодо забезпечення інформаційного захисту та вдосконалення нормативно-правової бази гарантування інформаційної безпеки. Особлива увага приділяється особливостям правового гарантування інформаційної безпеки країн Європейського Союзу в контексті дослідження їхніх національних кіберстратегій як іманентної складової частини національної безпеки, зокрема з погляду диверсифікації зовнішніх відносин у багатовекторній системі міжнародної безпеки.

Проведений аналіз нормативно-правових основ системи кібербезпеки країн Східної та Центральної Європи свідчить про домінантну роль спецслужб у гарантуванні кібернетичної безпеки. У зв'язку із цим міжнародна співпраця стосовно уніфікованих підходів до боротьби з кіберзагрозами в інформаційному просторі має дещо обмежений характер.

Сучасні реалії політики національної безпеки країн Європейського Союзу потребують комплексних досліджень у контексті забезпечення розроблення ефективних механізмів захисту інформаційного простору, дослідження політичних та правових механізмів побудови інформаційної безпеки.

Водночас підходи до інформаційної безпеки, поширені в Європейському Союзі, нині не є уніфікованими. Тому дослідження, оцінка та реалізація позитивного досвіду кожної країни Європейського Союзу в цій сфері важливі під час побудови системи інформаційної безпеки Європейського Союзу.

Посилання

1. Cybersecurity doctrine of the Republic of Poland. URL: http://en.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DCB.pdf.
2. Hungary's National Security Strategy (2012). URL: https://www.ecfr.eu/page/-/ Hongrie_-_2012_-_National_Security_Strategy.pdf.
3. National Cyber Security Strategy of Hungary (2013). URL: https://www.enisa.europa.eu/topics/ national-cyber-security-strategies/ncss-map/HU_NCSS.pdf.
4. National Security Strategy of the Republic of Poland (as amended in 2014). URL: https://www.files.ethz.ch/isn/156796/Poland-2007-eng.pdf.
5. Ковалев А., Балашов А. Международно-правовые аспекты политики кибербезопасности некоторых европейских стран бывшего советского блока. Вестник Поволжского института управления. 2018. № 5 (18). С. 105-114.
6. Климчук О., Ткачук Н. Роль і місце спецслужб та правоохоронних органів провідних країн світу в національних системах кібербезпеки. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2015. № 3 (19). С. 75-83.
7. Панченко В. Зарубіжний досвід формування систем захисту критичної інфраструктури від кіберзагроз. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2012. № 3 (10). С. 91-100.
8. Ткачук Т. Забезпечення інформаційної безпеки у країнах центральної Європи. Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 104-110.
9. Tumkevic Agnija. Cybersecurity in Central Eastern Europe: from identifying risks to countering threats. Baltic journal of political science. 2016. December 2016. № 5. P. 73-88.
10. Murphy C. Cian, Arcarazo Acosta. Rethinking Europe's Freedom, Security and Justice. EU Security and Justice Law. After Lisbon and Stockholm / Cian C. Murphy, Diego Acosta Arcarazo ed. Oxford and Portland, Oregon : Hart Publishing, 2014. P. 1-17.
11. Dimitrov N., Valentin Najdenov. National Security in Bulgaria - is it really a system? Security & Future: International Scientific Journal. 2019. P. 83-86.
12. Kovacs Laszlo. Cyber Security Policy and Strategy in the European Union and NATO. Land Forces Academy Review. 2018. Vol. XXIII. № 1 (89). P. 16-24.
13. Gorka Marek. The Cybersecurity Strategy of the Visegrad Group Countries. Politics in Central Europe. 2018. № 14 (2). P. 75-98.
14. Bossong Raphael. Intelligence Support for EU Security. Options for Enhancing the Flow of Information and Political Oversinght. SWP Comment 2018/C51. December 2018. № 8. P. 1-8.
15. Dimitrova Sevdalina, Stoykov Stoyko, Kochev Yosif. National Cybersecurity Strategies in Member States of the European Union. Administrattiva un Kriminala Justicija. 2015. № 4. P. 54-58.
16. Szadeczky Tams. Information Security Law and Strategy in Hungary. AARMS. 2015. № 14 (4). P. 281-289.
17. Helmbrecht Udo. Adequate and effective cybersecurity: state of play. Speech by ENISA's Executive Director, Prof. Dr. Udo Helmbrecht - Cybersecurity Conference organised by the Austrian Presidency of the Council of the European Union. European Union Agency For Network and Information Security Vienna,
Austria. 3 December 2018. P. 1-6.
Опубліковано
2020-11-04