Щодо стандартів участі народу у здійсненні судочинства в Японії

  • А. О. Алєксєєва
Ключові слова: народні засідателі, присяжні, саібан-ін, суд, судова реформа, Японія

Анотація

Проблема участі народу у здійсненні судочинства є перманентною для української судової системи із часів незалежності. Неодноразово були здійснені спроби реформування інституту народних засідателів та присяжних, які фактично не мали необхідного результату, що підтверджується опитуваннями щодо рівня довіри народу до судової гілки влади та практичними проблемами залучення присяжних до участі в судових засіданнях.

Звичайно, проблема реформування і розвитку судової системи не може бути вирішена у відриві від міжнародного досвіду, особливо країн зі схожим історичним досвідом і тих, які тривалий час присвятили пошуку оптимальної моделі залучення народного елемента та вирішенню питань, найбільш гострих для нашої судової влади.

У даному контексті автор вирішила проаналізувати японську систему залучення народного елемента до здійснення судочинства в контексті останньої судово-правової реформи 2009 року в Японії - країни, яка відмовилась від англо-американської моделі присяжних та створила власну, змішану систему, вдало поєднала основи англо-американської та континентальної моделей. На основі ключових елементів змішаної системи японського судочинства було сформульовано перелік пропозицій для вдосконалення наявної системи залучення народу до здійснення судочинства в Україні, зокрема: забезпечити необхідну кількість присяжних, встановити розумні строки судового розгляду справи із граничними термінами, забезпечити зрозумілість кримінального процесу для присяжних та запровадити у кримінальному процесі обов'язкове проведення «попереднього засідання».

Десятирічний успішний досвід роботи японської системи саібан-ін дозволяє стверджувати, що вказані пропозиції можуть привести до реального залучення народу України до участі в судочинстві та спрощенні кримінального процесу як передумови ефективної роботи змішаної колегії суддів та представників народу. У процесі реформуванням інституту участі народу у здійсненні правосуддя необхідно пам'ятати, що правосуддя, що відправляється «судом рівних», у демократичному суспільстві розцінюється як життєво необхідна соціально-політична підсистема, за допомогою якої реалізуються основні права й обов'язки громадян країни, довіра до судів та віра в торжество справедливості.

Посилання

1. Evaluating the lay judge system, 10 years on. The Japantimes : Web site. URL: https://www.iapantimes.co.ip/opinion/2019/05/05/editorials/evaluating-lay-iudge-system-10-years.
2. Ministry of Justice. The jury system that was once used in Japan (jap). URL: http://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_koho_gallery02.html (дата звернення: 18.09.2020).
3. Rieko Kage. Let the People Judge: The Introduction of the Jury System in Japan in Comparative Perspective : Lecture. Japan, September 2, 2015. P. 1-45. URL: https://ceas.yale.edu/sites/default/files/files/Let%20the%20People%20Judge%20(Chapter%201).pdf.
4. Saiban-in System. The Ministry of Justice : Web site. URL: http://www.moj.go.jp/ENGLISH/ m_hisho06_00010.html (дата звернення: 18.09.2020).
5. Tsuyoshi Takagi. About "People's Participation in Justice" (jap). URL: https://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai31/31betten2.html (дата звернення: 18.09.2020).
6. Звіт за результатами дослідження «Ставлення громадян України до судової системи». URL: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-ukrainy-do-sudovoi-systemy (дата звернення: 18.09.2020).
7. Коморида Акио. В Японии эта система называется судом с участием saiban-in. Юрист: специализированный ежемесячный журнал. 2012. № 10. URL: https://journal.zakon.kz/4521793-v-japonii-jeta-sistema-nazyvaetsja.html.
8. Коморида Акио. Суд с участием судебных заседателей: новая система участия граждан в отправлении правосудия в Японии. Lex Russica. 2012. № 2. С. 396-409. URL: http://lexrussica.ru/articles/article_208.html?issue=lexrussica-2-2012.
9. Мишина Е. Реформа системы правосудия в Японии. Право: журнал Высшей школы экономики. 2011. № 3. С. 112-119.
10. Реховский А. Об участии народных заседателей в уголовном судопроизводстве Японии. Судебная власть и уголовный процесс. 2015. № 4. С. 291-296.
11. Реховский А. Эволюция суда присяжных в Японии. Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т. 10. № 3. С. 590-597.
12. Руденко В. Система смешанных судов в Японии. Дискурс-Пи. 2009. С. 141-145. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-yaponskih-sudov-s-grazhdanskim-uchastiem-saiban-in-seido-v-diskurse-pravovyh-kommunikatsiy/viewer.
Опубліковано
2020-11-04