ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННИМ ДІЯННЯМ СУДДІВ (ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

  • Є. С. Жмихов
Ключові слова: судді, правосуддя, довіра, корупція, незаконні посягання суддів, порушення, відповідальність

Анотація

Стаття являє собою порівняльне дослідження основних проблем протидії незаконним діянням суддів у сфері правосуддя в Україні та Німеччині. У статті висвітлено правові інструменти кримінально-правового захисту правосуддя від незаконних посягань суддів у Німеччини, на основі чого запропоновано шляхи вдосконалення механізмів боротьби з незаконними діяннями суддів в Україні.

Посилання

1. Галайденко Т.В. Актуальні проблеми забезпечення незалежності судової влади України / Т.В. Галайденко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vru.gov.ua/content/article/visnik01_05.pdf.
2. В Україні «гібридний режим», корупція та правосуддя на рівні 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/news/2016/.
3. Звіт про роботу Національного антикорупційного бюро [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukurier.gov.ua/media/documents/.
4. Довіра до суддів в Україні є найнижчою в Європі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.5.ua/suspilstvo/dovira-do-suddiv-v-ukraini-ie-nainyzhchoiu-v-yevropi-ekspert-109316.html.
5. Канадсько-український проект сприяння доброчесності: підсумковий звіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauch.com.ua/pravo/7590/index.html.
6. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
7. Квасневська Н.Д. Кримінальна відповідальність судді за неправосуддя в Україні : [монографія] / Н.Д. Квасневська. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 192 с.
8. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/2341-14.
9. Навчальний візит представників Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до Федеративної Республіки Німеччина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vkksu.gov.ua/ua/mijnarodnespivrobitnitstvo/.
10. Офіційний сайт Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html.
11. Питання довіри до суду – це питання національної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yur-gazeta.com/interview/pitannya-doviri-do-sudu--ce-pitannya-nacionalnoyi-bezpeki--t-suyarko.html.
12. Погорецький М.А. Притягнення суддів до кримінальної відповідальності за ст. 375 КК України: проблемні питання матеріального та процесуального права / М.А. Погорецький // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 2. – С. 223–234.
Опубліковано
2020-05-09